Drodzy Rodzice,

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 27 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych. 

W tym czasie placówka pełni dyżur.

Dyrektor żłobka, na wniosek rodziców dzieci, którzy wg. rozporządzenia mają prawo do skorzystania z opieki nad dziećmi w żłobku w tym czasie może po otrzymaniu stosownej dokumentacji udzielić pozwolenia na opiekę nad dzieckiem. W tym celu proszę o wypełnienie formularza: wniosek o opiekę oraz o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 603 205 017

 

Na skróty:
do pobrania
cennik

 

Żłobek Bajeczka baby
ul. Legionów 19
32-650 Kęty

tel. 603 205 017
tel. 504 216 824
michal.kublin@gmail.com
o.machniowska.bajeczka@gmail.com